Български


Преводаческа дейност е деликатен процес, който изисква задълбочено познаване на езика. Поради тази причина ние работим основно с професионални преводачи, който извършват превода към техния роден език .

Това ни позволява да ви предложим възможно най точния превод, особено от гледна точка на безупречен правопис и граматика, интонация, целева аудитория или терминология. Разбира се, ние си поставяме за основна цел да спазим вашите изисквания и критерии.

Нашето предложение е насочено както към физически лица, така и за професионални цели. За първите предлагаме превод на писма, автобиографии, дипломни работи, мемоари или литературни текстове. За вторите може да става въпрос за наръчници, описания на продукти, интернет сайтове, бизнес план...

Подходът е винаги един и същ:
- вие ни представяте вашите изисквания и нуждата от превод;
- ние изучаваме вашето изискване за да ви даден най точния отговор за ценоразпис и време;
- след вашето съгласие върху дадената оферта, започва преводът;

Ние обръщаме сериозно внимание на качеството на извършената работа, за да може този проект да протече по възможно най-лесния начин за вас и разбира се, на най - добрата цена.